Izapidea hasi berri da. Bete ondoren agertzen den formularioa.

Erabiltzaile ID
Dokumentu mota  : 

Dokumentuaren zenbakia  :   

Txartelaren titularraren datuak
Izena (*) : 

Lehen abizena (*) : 

Bigarren abizena : 

Jaioteguna [ee/hh/uuuu] (*) :  / /  
Nazionalitatea  : Kontaktuaren datuak
Herria (*)  :  Posta kodea (*)  :    

Kale mota (*)  :     Helbidea (*)  : 

Zenbakia (*)  :     Ezkaratza  :     Eskailera  :     Etxebizitza  :     Atea  : 

Telefonoa (*)  : 

E-posta (*)  : 
Zure e-posta txartel berria noiz jaso ahal izango duzun informatzeko erabiliko da


Txartela zer hizkuntzatan eskatu den (*)  : 
Gaztelera  :     Euskera  : 

Derrigorrez erantsi beharreko dokumentazioa
Karnet tamainako argazkia :

 Luzapen baliodunak hauek dira:gif,png,bmp,jpeg,jpgGehienezko tamaina: 5 MB.

Indarrean dagoen nortasun agiria  :

 Luzapen baliodunak hauek dira:gif,png,bmp,jpeg,jpg,doc,pdfGehienezko tamaina: 10 MB.

Txartela jasotzea (*)
Baimendutako salmenta puntu batean

Postaz 


PRIBATUTASUN POLITIKA

1.- Zure datuen tratamenduaren arduraduna: Iruñerriko Mankomunitatea.

2.- Tratamenduaren helburua. Garraio publikoko txartelen kudeaketa: jaulkitzea eta erabiltzea, tituluak kargatzea eta baliozkotzea kontrolatzea, eta mugikortasun-azterlanak.

3.- Datuen tratamenduak oinarrian duen legitimazioa: Interesdunaren adostasuna eta interes publikoan edo botere publikoak gauzatzean egindako misio bat betetzea.

4.- Hartzaileak: Legeak hala egitea ezartzen duen kasuetan lagako dira datuak.

5.- Eskubideak: Datuak eskuratzeko eskubideak gauzatu ahal dituzu, aurka egitekoak, zuzentzekoak, tratamendua mugatzekoak, “ahazteko eskubidea” ezabatzekoak, eramangarritasunekoak, eta erabaki indibidualizatuen xede ez izatekoak tratamenduaren arduradunaren aurrean, informazio gehigarrian azaltzen den moduan. Herritarren Arretarako Zerbitzura jo behar duzu horretarako: Iruñeko Navas de Tolosa kalea, 29, behealdea; edo mcp@mcp.es helbide elektronikoa.

6.- Tratamendu-eragileak: Tratamendu-eragileak Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. eta Compañía de Distribución Integral LOGISTA S.A.U. dira.

7.- Informazio gehigarria: Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsultatu ahal duzu Mankomunitatean bertan (kopia bat emango zaizu han), eta bai gure webgunean ere: http://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/transporte/Solicitud%20tarjeta%20transporte%20abono%20general.pdf.